Teknologisk institut Værktøjskontrol

Automobilteknik på Teknologisk Institut har udviklet et system, som sikrer, at værktøj og måleudstyr lever op til kravene om funktion og præcision. Værktøj kontrolleres 1 gang årligt.

Udstyr som kontrolleres
Afbalancering
Bremsevæsketester
Dæktryk
Frostvæskemåler
Gasmåler
Røggasmåler
Lygtekontrol / plads
Momentnøgler
Motortester
Multimeter
Olie- og benzintrykmanometre
Røggasmåler
Styretøjsplads
Styretøjsudmåler
Tændingspistol
Bremseprøvestand

Bedømmelse og reparation/justering af udstyr
Bedømmelse af udstyr foretages efter en 3-trins skala (OK, repareret/justeret eller defekt). Lykkes reparation/justering på stedet, bedømmes kontrollen af det pågældende udstyr "repareret/justeret". Teknologisk Institut sikrer, at udstyrskontrol udføres i henhold til beskrevne procedurer med sporbart kalibreringsudstyr.

Godkendelse
Når teknologisk institut har kontrolleret udstyret, udstyr med fejl er mærket og værkstedet er informeret, hvis udstyret skal repareres eller udskiftes, godkendes værkstedets udstyr og skilt udleveres/mærkes. Det er en forudsætning, at værkstedet, efter aftale og inden næste besøg retter de udstyrsfejl, som ikke kan rettes ved besøget.